Thông tin liên hệ

60 – 61 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hòa, Nha Trang

(+84) 86 817 5678
(+84) 258 3552 555

sm@joytriphotel.com

Liên hệ Joytrip Hotel
Đặt phòng
X